Kategorie -Diaspora

Diaspora Unkategorisiert

Германија за луѓето од Западен Балкан е омилена адреса за подобар живот. Но, животот во Германија не е така евтин

Германија за луѓето од Западен Балкан е омилена адреса за подобар живот. Но, животот во Германија не е така евтин. Само за стан месечно се издвојува една...

Business Diaspora Sport Unkategorisiert

Отворен нов забавен воден парк во Германија, со големина колку 60 фудбалски игралишта

14.12.2019 ЖИВОТ Отворен нов забавен воден парк во Германија, со големина колку 60 фудбалски игралишта Нов забавен воден парк со големина колку 60 фудбалски...