Unkategorisiert

Табела за плата во Германија

13.03.2019

Табела за висината на плата во С.Р Германија:

Плати во разни области во бруто пресметка

 Финансии и сметководство…..

Сметководител сметководство: 38.000 евра

Финансиски сметководител: 43.750 евра

Сметководител: 53.750 евра

Раководител на сметководство: 79.500 евра

(Помлад) контролер: 42.000 евра

(Постар) контролор: 81.750 евра

Контролер на продажба: 54.000 евра

Даночен службеник: 42.750 евра

Финансиски аналитичар: 65.250 евра

Сметководители: 86.500 евра

Главен финансиски директор (CFO): 147.250 евра

ИТ

ИТ тим лидер: 76.250 евра

ИТ проект менаџер: 75.000 евра

ИТ контролер: 67.250 евра

Изведувач на апликации: 54.250 евра

Администратор на база на податоци: 52.250 евра

Веб-развивач: 56,750 евра

Мрежен администратор: 53.000 евра

Развивач на софтвер (C #, C + +, Java): 62.500 евра

Компјутерски техничар: 33.750 евра

Администратор за безбедност: 58,750 евра

Мрежен инженер: 63.750 евра

Систем администратор: 50.750 евра

Главен директор за информации (ЦИО): 118,750 евра

 

Комерцијална област….

Секретар: 35.000 евра

Помошник на Одборот: 59.500 евра

Агент за недвижнини: 32.500 евра

Помошник за продажба: 40.750 евра

Продавач: 38.500 евра

Администратор на хумани ресурси: 40.750 евра

Агент за телефонски центар: 26.250 евра

Советник за клиенти: 37.250 евра

Купувач: 50.000 евра

Персонал: 54.000 евра

Персонал менаџер: 76.250 евра

АС