Unkategorisiert

Според еуростат, Северна Македонија е најевтината држава во Европа !?

24.07.2019 Македонија

Според најновите податоци на Еуростат, најскапа земја во Европа е Исланд, Германија 14та , Македонија 36та.

Ова е листата на најскапи земји подредени од најскапата до најевтината:

1. Исланд

2. Швајцарија

3. Норвешка

4. Данска

5. Ирска

6. Луксембург

7. Финска

8. Шведкса

9. Велика Британија

10. Холандија

11. Белгија

12. Франција

13. Австрија

14. Германија

15. Италија

16. Шпанија

17. Кипар

18. Португалија

19. Словенија

20. Грција

21. Малта

22. Естонија

23. Летонија

24. Чешка

25. Словачка

26. Хрватска

27. Литванија

28. Унгарија

29. Полска

30. Црна Гора

31. Србија

32. Албанија

33. Романија

34. Босна и Херцеговина

35. Бугарија

36. Македонија

37. Турција

извор: eurostat

АС